«
»


Iar bîntuie prin turnuri duhuri rele…

Scris la 3 aprilie 2008

Şi-atîrnă liliecii în ciorchine,

Iar la ferestre groasele perdele

Sînt sfîşiate deşi nimeni vine,

Şi trece-un foşnet lung pe coridoare

Încît prinţesele se-ascund sub paturi,

Din orologii limbi tremurătoare

Ies ca să lingă uşa pe canaturi,

Se-nalţă muşuroaie-n pardoseală,

Vrejuri uscate cotropesc oglinda

Şi peste-argintul ei umblă omida;

Întreg castelul zace-n buimăceală,

Punţile-s trase, lacătele-s puse

Să scîrţăie-n zăvoarele neunse…

Lasa un comentariu

Comentariu